ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

EPS - inwazyjne badanie elektrofizjologiczne

EPS - inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (Electrophysiologic Study) badanie inwazyjne poprzedzające pełne rozpoznanie arytmii i prawidłowego układu przewodzenia i bodźcotwórczości serca. Zwykle do EPS wykorzystuje się 2 cewniki z nakłucia żyły udowej prawej oceniające przewodzenie w łączu przedsionkowo-komorowym oraz właściwości elektryczne przedsionka i komory. EPS ttrwa zwykle 20 minut i pozwala określić prawidłowe i nieprawidłowe powtawanie i przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu. Podczas EPS może zostac wyzwolona arytmia, która jesli odpowiada arytmii klinicznej może zostać poddana zabiegowi ablacji lub innym sposobom leczenia (farmakoterapia, stymulatr, prewencja niefarmakologiczna). Niekiedy badanie elektrofizjologiczne uzupełniane jest programowaną stymulacją komór pozwalająca na określenie ryzyka nagłego zgonu sercowego i wskazań do wszczepienie implantowanego kardiowertera-defibrylatora.

 

 

 


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz