ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Ablacja z systemem 3D redukcja promieniowania rtg, GPS w sercu i serce jak w kinie 3D

Promieniowanie rentgenowskie (rtg) towarzyszy nieodłącznie zabiegom elektrofizjologicznym. Współczesne systemy rtg, osłony, doświadczenie i przepisy ochrony radiologicznej pozwalają zminimalizować dawką rtg. Jednocześnie wprowadzone w ostatnich latach systemy mapowania i nawigacji trójwymiarowej (3D) pozwalają wykonywać zabiegi z (prawie lub) całkowitym wyeliminowaniem promieniowania rtg.

Zabiegi takie wykonywane są według mapowania opartego o system Ensite NavX pozwalający w sposób bezpieczny i precyzyjny monitorować położenie elektrod w ciele człowieka.Zabiegi takie wykonywane są w szczególności u dzieci i młodych chorych, u kobiet w wieku prokreacyjnym i u kobiet w ciąży oraz u osób z koniecznością bezwzględnej eliminacji promieniowania rtg. U większości chorych system 3D pozwala znacznie ograniczyć promieniowanie rtg lub zbliżyć się do wartości 0 - co odpowiada przyjętym przez nas 2 strategiom postępowania  - blisko zero promieniowania rentgenowskiego (Near Zero - X - RAY-NO-X-RAY) i tak niska dawka promieniowania jak tylko rozsądnie uzasadniona (As Low As Reasonable Achievable - ALARA).

Zaletą wykorzystania systemów 3D jest również możliwość zbadania dodatkowych elementów arytmii - określenia dokładnego jej punktu wyjścia, właściwości elektrycznych wybranych obszarów serca i zaznaczenia kluczowych dla powodzenia ablacji obszarów na wirtualnej, trójwymiarowej mapie serca. Posługując się systemem 3D lekarze wykonujący zabieg mają możliwość stałego monitorowania położenia elektrod i wykonywania ruchów naprowadzających końcówki elektrod w odpowiednie miejsca. System 3D, prawie jak system GPS, pozwala na szczegółowe zaplanowanie poruszania się elektrody w odpowiednie obszary serca i kieruje poszukiwaniami obszarów arytmicznych. Mapowanie arytmi serca w systemie 3D tworzy obraz trójwymiarowy wybranego obszaru z zaznaczeniem miejsc kluczowych i poddawanych aplikacjom prądu. Kolorowa mapa powstająca w czasie mapowania i ablacji tworzy indywidualny kolorowy "obraz arytmii i serca" pacjenta, który w razie potrzeby można dodatkowo odtworzyć jako animowany film lub obraz 3D. Posługiwanie się skomplikowanymi systemami 3D wymaga zespołowego współdziałania - doświadczenia i współpracy lekarza, technika radiologicznego i pielęgniarki.


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz