ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Informacje dla lekarzy

Szanowni Państwo

Informujemy, że w maju 2008 rozpoczęła działalność w województwie świętokrzyskim Poradnia Kardiologiczna i Elektroterapii Chorób Serca - ELMedica. Poradnia przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z NFZ, w Bilczy przy ul. Ścieniennego 7a. Po telefonicznym uzgodnieniu, konsultujemy pacjentów również w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Ostrowcu Świętokrzyskim. Udzielamy specjalistycznych porad w zakresie elektroterapii serca, kwalifikacji do zabiegów ablacji, stałej stymulacji i implantacji kardiowerterów- defibrylatorów.
W Poradni ELMedica, pracują elektrofizjolodzy wykonujący badania elektrofizjologiczne i ablacje w kilku ośrodkach elektrofizjologicznych w Polsce, w tym w województwie świętokrzyskim.
W ramach kontraktu z NFZ, prowadzona jest diagnostyka nieinwazyjna, ustalany tryb przygotowania i kwalifikacje do zabiegów ablacji u chorych z następującymi wskazaniami:

· napadowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS

· trzepotanie przedsionków

· migotanie przedsionków w młodym wieku, bez organicznej choroby serca

· jawna preekscytacja i zespół WPW

· częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS

· arytmie komorowe bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe, w tym liczne PVC, nsVT lub VT)

· niewyjaśnione omdlenia poprzedzone kołataniami serca

· diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora, stałej stymulacji i stymulacji resynchronizującej


Konsultacje chorych prowadzone są w Poradniach Kardiologicznych ELMedica, zaś zabiegi wykonywane są w ośrodkach elektroterapii w Kielcach, Rzeszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim lub Warszawie. Konsultacje i zabiegi elektrofizjologiczne są wykonywane bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ . Informujemy również o możliwości bezpośrednich konsultacji telefonicznych.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli służyć Państwu i Państwa pacjentom pomocą przy diagnostyce i leczeniu arytmii.

dr Janusz Śledź dr Monika Klank-Szafran, dr n. med. Sebastian Stec

1. Zespół preekscytacji
2. Częstoskurcz węzłowy (AVNRT)
3. Trzepotanie przedsionków (AFL)
4. Arytmia komorowa bez organicznej choroby serca
5. Migotanie przedsionków (AF)
6. Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

Wskazania do konsultacji elektrofizjologicznej

Wskazania do pilnej konsultacji elektrofizjologicznej

Pacjent kierowany do konsultacji powinien posiadać...

 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz