ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Wskazania do badania EP i ablacji RF

1. Zespół preekscytacji

 • Jawne WPW współistniejące z napadami migotania przedsionków lub częstoskurczu przedsionkowo - komorowego
 • każdy przypadek zespołu preekscytacji w celu określenia ryzyka nagłego zgonu


2. Częstoskurcz węzłowy (AVNRT)

 • każdy objawowy - nawrotowy lub sporadyczny
 • pojedynczy epizod u chorego preferującego całkowite wyleczenie


3. Trzepotanie przedsionków (AFL)

 • każde nawrotowe, nawet jeśli dobrze tolerowane
 • pierwszy epizod u pacjenta preferującego leczenie inwazyjne


4. Arytmia komorowa bez organicznej choroby serca

 • utrwalony monomorficzny częstoskurcz komorowy
 • liczne epizody objawowego nieutrwalonego częstoskurczu komorowego
 • liczne objawowe pojedyncze skurcze dodatkowe
 • liczne (powyżej 20 tys/dobę) bezobjawowe skurcze dodatkowe skojarzone z idiopatyznym upośledzeniem kurczliwości lewej komory (EF < 50%)


5. Migotanie przedsionków (AF)

 • izolowane, objawowe migotanie przedsionków u pacjentów poniżej 65 rż bez organicznej choroby serca, nawracające pomimo leczenia farmakologicznego
 • w pozostałych przypadkach jako leczenie II i III rzutu


6. Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

 • objawowy, nawracający pomimo leczenia farmakologicznego

 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz