ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Wskazania do konsultacji elektrofizjologicznej

Wskazania do konsultacji elektrofizjologicznej

1. Każdy częstoskurcz z wąskimi i szerokimi zespołami QRS udokumentowany w EKG
2. Trzepotanie przedsionków
3. Zespół WPW
4. Objawowa arytmia komorowa
5. Omdlenie poprzedzone kołataniem serca
6. Migotanie przedsionków u pacjentów poniżej 65 r.ż. bez organicznej choroby serca przy
    braku skuteczności farmakoterapii


Wskazania do pilnej konsultacji elektrofizjologicznej

1. Zaburzenia rytmu związane z:
- nagłym zatrzymaniem krążenia
- omdleniem
- spadkiem ciśnienia tętniczego
- objawami niewydolności krążenia , obrzękiem płuc
- koniecznością wykonania kardiowersji elektrycznej
2. Działania niepożądane leków antyarytmicznych
3. Arytmie u pacjentów z wysokim ryzykiem nagłego zgonu ( zespół długiego, krótkiego QT,
   zespół Brugadów, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia przerostowa)Pacjent kierowany do konsultacji powinien posiadać:

- EKG w arytmii i w rytmie zatokowym
- wyniki wykonanych badań nieinwazyjnych np. ECHO, Holter , TSH
- karty wypisowe leczenia szpitalnego
- dokumentacja dotycząca ew. chorób współistniejących


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz