ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Badanie elektrofizjologiczne

Badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjnym badaniem, wymagającym wprowadzenia do serca specjalnych cewników. Wykonywane jest w celu dokładnego rozpoznania rodzaju arytmii i wyboru optymalnej metody leczenia.

Po co wykonywane jest badanie elektrofizjologiczne?

Kierując się wynikiem badania elektrofizjologicznego, lekarz jest w stanie dokładnie rozpoznać rodzaj arytmii. Dzięki temu wybierze najlepszy sposób leczenia - np. wykonanie zabiegu ablacji czy dobór odpowiednich leków. Może zalecić również implantację rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora.

Na czym polega i jak przebiega badanie elektrofizjologiczne?

Badanie elektrofizjologiczne przeprowadzane jest w specjalnej sali zabiegowej. Po wejściu na salę pacjent podłączany jest do szeregu urządzeń kontrolujących pracę serca i ciśnienie krwi. Okolice pachwin są dezynfekowane i przykryte jałowymi serwetami. Lekarz znieczula te miejsca, a następnie wprowadza do żył specjalne koszulki naczyniowe. Liczba koszulek może być różna (zazwyczaj od 1 do 4). Najczęściej wprowadzane są one przez żyły udowe, niekiedy również przez żyłę szyjną. Następnie przez koszulki wprowadzane są cewniki, które pod kontrolą obrazu RTG zostają umieszczane w określonych miejscach w sercu. Cewniki połączone są z komputerem, dzięki czemu lekarz dokonuje wielu pomiarów, umożliwiających dokładne określenie rodzaju zaburzeń rytmu. W czasie badania serce jest pobudzane do szybszej pracy. Zazwyczaj odczuwane jest to przez pacjentów jako kołatanie lub szybkie, nierówne bicie serca. Często podawane są również leki, w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. Przez cały czas badania elektrofizjologicznego, pacjent jest przytomny i może rozmawiać z lekarzem . Czas trwania badania jest różny u różnych pacjentów, zazwyczaj nie przekracza jednak   1 godziny.  Po rozpoznaniu arytmii, u znacznej części chorych jednoczasowo przeprowadzany jest zabieg ablacji.
Badanie jest zwykle bezbolesne, za wyjątkiem niewielkich dolegliwości przy nakłuciach i podawaniu środków znieczulających.

Jak przygotować się do badania elektrofizjologicznego?

Przez 6 godzin przed badaniem nie można spożywać posiłków ani pić. Należy przyjąć zalecone leki, popijając je niewielką ilością wody.
Jeśli pacjent przyjmuje stale leki antyarytmiczne, lekarz poprosi o ich odstawienie określony czas przed badaniem.
Należy również dokładnie ogolić i umyć okolice obu pachwin - w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki a następnie cewniki.

Opracował zespół lekarzy ELMEDICA:
lek. Monika Klank - Szafran kardiolog, elektrofizjolog ablacyjny
dr n. med. Sebastian Stec internista, elektrofizjolog ablacyjny
lek. Janusz Śledź kardiolog, elektrofizjolog ablacyjny


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz