ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Konsultacje specjalistyczne

Specjalistyczne konsultacje. W leczeniu arytmii serca, omdleń i
określeniu ryzyka powikłań arytmii i nagłego zgonu niezbędne jest
przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji. Lekarzem zajmującym się
konsultacją zaburzeń rytmu serca jest elektrofizjolog. Podczas
konsultacji ustala się  rozpoznanie arytmii, związane z nią
dolegliwości, obniżenie jakości życia, ryzyka powikłań arytmii i ryzyka
nagłego zgonu sercowego. Elektrofizjolog decyduje o sposobie leczenia
farmakologicnego lub za pomoca ablacji, rozrusznika serca,
wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora lub rozrusznika
resynchronizującego. Elektrofizjolog może również zdecydować o braku
wskazań do leczenia i wykluczyć niepewne lub nieprawidłowe rozpoznanie.
W celu prawidłowego określenia rodzaju i sposobu leczenia arytmii
wykorzystuje się badanie EKG, badanie Holtera, ECHO, rejestratory
zdarzeń, system rejestracji EKG na telefon tzw. Tele-EKG, dokumentację
medyczną. W niektórych przypadkach do oceny arytmii lub jej
udokumentowania niezbędne jest wykonanie badania elektrofizjologicznego
lub prób prowokacyjnych z lekami. Specjalistyczne konsultacje z
elektrofizjolgiem niezbędne sa przed leczeniem inwazyjnymi po 4
tygodniach po jego wykonaniu. Elektrofizjolog może również kontaktować
się z lekarzem kierującym/prowadzącym w razie potrzeby podczas
długotrwałego leczenia.


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz