ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

Doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog,profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, samodzielny elektrofizjolog ablacyjny i stymulacyjny, asystent naukowo-dydaktyczny w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (kierowanej przez prof. Leszka Ceremużyńskiego i prof. Andrzeja Budaja), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fellow of European Society of Cardiology. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Sekcji Elektrokadriologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Urodzony w Grudziądzu, wychowany w Kielcach, dorastający pod Rzeszowem, wykształcony w Warszawie, szkolony w Nowym Jorku, zamieszkały ... w Warszawie, a w przejazdach - w Rzeszowie i Kielcach"

Wykonywane inwazyjne zabiegi elektrofizjologiczne (łącznie ponad tysiąc procedur inwazyjnych):

 • zabiegi ablacji i badania elektrofizjologiczne
 • zabiegi ablacji z systemem elektroanatomicznym 3D (CARTO, ENSITE VELOCITY Navix),
 • zabiegi ablacji bez użycia RTG,
 • zabiegi ablacji z echem wewnątrzsercowym,
 • zabiegi ablacji u młodocianych i z nakłuciem transeptalnym,
 • implantacje rozruszników, rejestratorów zdarzeń arytmicznych i kardiowerterów-defibrylatorów


Istotne powikłania sercowo-naczyniowe okołozabiegowe:bez zgonu, bez tamponady serca z koniecznością interwencji kardiochirurgicznej, bez odmy z drenażem opłucnej, bez zatorowości płucnej i obwodowej, bez udaru mózgu, bez infekcyjnego zapalenia mięśnia serca, bez bloku całkowitego wywołanego aplikacją prądu przy ablacjach częstoskurczów nadkomorowych, komorowych i WPW, bez porażenia nerwu przeponowego, bez perforacji dużych naczyń i uszkodzenia zastawek serca, zawał serca (n=1) przy implantacji stymulatora serca u chorego z zaawansowaną chorobą wielonaczyniową, bez możliwości rewaskularyzacji

Istotne powikłania dostępu naczyniowego: krwiak opłucnej (n=1) z drenażem opłucnej, odma płuca (n=1), masywny krwiak uda (n=1), tętniak rzekomy tętnicy udowej zamknięty metodą uciskową (n=2), przezskórną (n=1) lub operacyjnie (n=1), przetoka tętniczo-żylna (n=2), krwiak zaotrzewnowy (n=1) samoistnie ustępujący, krwiak loży stymulatora (n=2).

Dodatkowe umiejętności i wykonywane procedury:

 • testy pochyleniowe,
 • stymulacje przezprzełykowe,
 • ocena badań Holterowskich, poźnych potencjałów, testów wysiłkowych, rejestratorów zdarzeń, kontrola i programowanie rozruszników, kardiowersje i defibrylacje, zabiegi i monitorowanie oddziału intensywnej opieki kardiologicznej (kontrapulsacja wewnątrzaortalna, respirator, telemetria, zakładanie czasowej stymulacji serca, etc).
 • ocena badań manograficznych, videobarytografii przełykowej i rejestratorów wielofunkcyjnych
 • pełnoprofilowe konsultacje i kwalifikacje do inwazyjnych procedur elektrofizjologicznych, testów ergo spirometrycznych, badań genetycznych, kardiochirurgicznych procedur elektrofizjologicznych,


Doświadczenie:

 • 12-letnia praca w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP Szpitala Grochowskiego w Warszawie pod kierownictwem profesora Piotra Kułakowskiego - ośrodku elektrofizjologicznym akredytowanym przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • 3-letnia praca w Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii, NZOZ Luxmed, Klinika Asklepios w Rzeszowie pod kierownictwem dr med. Mariana Futymy - ośrodku elektrofizjologicznym zgłoszonym do akredytacji przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • 6-letnia praca w charakterze samodzielnego elektrofizjologa ablacyjnego w wielu ośrodkach kardiologii inwazyjnej na tereniecentralnej i południowej Polski


Staże naukowe, kliniczne i współpraca międzynarodowa:
Mount Sinai School of Medicine, Cardiovascular Center, Nowy Jork, USA
IKEM, Praga, Republika Czeska
Royal Brompton Hospital, Londyn, Wielka Brytania
Instytut Serca, Uniwersytet Ottawa, Kanada

Dorobek naukowy:
Ponad 50 artykułów w czasopismach indeksowanych w bazie Medline, piśmiennictwie międzynarodowym (Europace, International Jurnal of Cardiology, Circulation: Arrhythmia & Electrophysiology, European Respiratory Journal, European Journal of Clinical Investigation, Clinical Cardiology, CHEST, ) oraz dodatkowo 10 artykułów w piśmiennictwie krajowym (Kardiologia Polska, Kardiologia po Dyplomie, Polski Merkuriusz Lekarski). Ponad 30 doniesień naukowych na kongresach Światowego Towarzystwa Kardiologicznego (WHF), Amerykańskiego Towarzystwa Lekarzy Chorób Klatki Piersiowej (ACCF), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACC/AHA), Amerykańskiego (HRS) i Europejskiego Towarzystwa Arytmii Serca (EHRA) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Sekcji Rytmu Serca PTK.

Zainteresowania naukowe: ablacje w arytmiach komorowych i nadkomorowych, biomarkery sercowe, leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca, kardiowersja arytmii przedsionkowych, ocena ryzyka nagłego zgonu, ocena ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, ergospirometria w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia ablacją, kardiomiopatie skojarzone z arytmią, zespoły arytmiczne: zespół dysfagii arytmicznej, zespół kaszlu arytmicznego, rodzinny częstoskurcz węzłowy, objawowa preekscytacji w rytmie zatokowym, optymalizacja stymulacji serca, techniki obrazowania w elektrofizjologii. Współautor kilku wynalazków opatentowanych lub zgłoszonych do patentów medycznych.

Koordynator i współautor badań naukowych:


Rejestr RATOWNIK - ocena ryzyka ostrych zespołów wieńcowych
Rejestr PL-US - rejestr niewyjaśnionych omdleń
Inter-Heart-Poland - czynniki ryzyka zawału serca w populacji polskiej

Zainteresowania pozamedyczne:
Poezja i bajkopisanie dla dzieci, edukacja ekologiczna, podróże z kuchnią orientalną, informatyka. 

 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz