ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

lek. med. Janusz Śledź

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, samodzielny operator w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektrofizjolog ablacyjny.

Urodzony w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim, absolwent Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Akademii Medycznej w Lublinie. Obecnie zamieszkały w Skarżysku-Kamiennej.

Wykonywane zabiegi inwazyjne:

 • koronarografia i angioplastyka tętnic wieńcowych
 • zabiegi ablacji i badania elektrofizjologiczne
 • zabiegi ablacji z systemem elektroanatomicznym ENSITE VELOCITY
 • zabiegi ablacji z systemem elektroanatomicznym CARTO
 • zabiegi ablacji bez użycia RTG


Dodatkowe umiejętności :

 • echokardiografia , ocena badań holterowskich, testów wysiłkowych, kontrola i programowanie rozruszników, kardiowersja, defibrylacja
 • zabiegi i monitorowanie oddziału intensywnej opieki kardiologicznej (kontrapulsacja wewnątrzaortalna, respirator, telemetria, zakładanie czasowej stymulacji serca, etc)

Doświadczenie:

 • 5-letnia praca na Bloku Operacyjnym z Pracownią Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum  Kardiologii  w  Kielcach   pod  kierownictwem   dr  n. med.  Stanisława Budy i dr Wojciecha Gutkowskiego
 • 6-letnia praca w charakterze Kierownika Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii GVM Carint w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • kilkuletnia praca w Oddziale Wewnętrznym i Oddziale Kardiologii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
 • 8-letnia praca w poradniach konsultacyjnych zaburzeń rytmu serca 

Staże naukowe, kliniczne:

 • 2007 - 2008 rok: I edycja  szkolenia w zakresie ablacji POLKARD pod kierunkiem dr n. med. Edwarda Koźluka 
 • 2012 - 2013 rok: roczny kurs w renomowanych europejskich ośrodkach ablacyjnych (Londyn, Oxford, Hamburg, Frankfurt, Bruksela, Lipsk) w zakresie ablacji migotania przedsionków - certyfikowany przez EBAC Zainteresowania naukowe:

 

Ablacje w arytmiach komorowych i nadkomorowych, mechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca, leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, techniki obrazowania w elektrofizjologii, leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych


 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz