ABLACJA Filmy edukacyjneAblacja migotania przedsionkówAblacja - Częstoskurcz u dzieci i młodzieżyABLACJA - Szansa na dobry rytm serca
 
 

 

lek. med. Monika Klank - Szafran

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, samodzielny operator w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektrofizjolog inwazyjny.

Urodzona w Świdniku w województwie lubelskim, absolwentka II LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Obecnie zamieszkała w Kielcach.

Wykonywane zabiegi inwazyjne:

 • koronarografia i angioplastyka tętnic wieńcowych
 • zabiegi implantacji układów stymulujących serca na stałe
 • zabiegi ablacji i badania elektrofizjologiczne
 • zabiegi ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D Ensite Velosity oraz Carto
 • zabiegi ablacji bez użycia RTG

Dodatkowe umiejętności i wykonywane procedury medyczne:

 • testy pochyleniowe
 • stymulacja przezprzełykowa
 • echokardiografia, badania holterowskie, testy wysiłkowe
 • kontrola i programowanie układów stymulujących serca
 • konsultacje i kwalifikacje do procedur inwazyjnych
 • zabiegi i prowadzenie pacjentów w warunkach Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Doświadczenie zawodowe:

 • 12-letni staż pracy na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach
 • 2-letni staż pracy na Bloku Operacyjnym - Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach
 • 2-letni staż pracy w Poradni Zaburzeń Rytmu Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach
 • 2-letni staż pracy w Poradni Kardiologicznej NZOZ Bilcza w Bilczy k/Kielc.

Staże naukowe i kliniczne:

 • wieloletni staż pracy w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii pod kierownictwem Pani prof. dr n. med. Marianny Janion - Ordynator Oddziału Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach, oraz Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Kardiologii.
 • staż specjalizacyjny w zakresie hemodynamiki pod kierunkiem dr n. med Krzysztofa Szczurek - Kotańskiego - Kierownika Pracowni Hemodynamiki Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
 • staż specjalistyczny w zakresie hemodynamiki w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • adept II-giej edycji kształcenia elektrofizjologów inwazyjnych w ramach programu POLKARD pod kierunkiem dr n. med. Oskara Kowalskiego - kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • udział w licznych badaniach klinicznych i naukowo-rozwojowych

Zainteresowania naukowe:

 • elektrofizjologia kliniczna, mechanizmy zaburzeń rytmu serca, stymulacja serca, kardiomiopatie skojarzone z arytmią, psychologia

Zainteresowania pozazawodowe:

 • botanika, hippologia, malarstwo, medycyna naturalna

 
  O nasZabiegiKonsultacjeArytmia - Ablacja arytmii u dzieci i młodzieżyKontaktPoradnie konsultacyjne elektroterapii sercaInformacje dla lekarzyInformacje dla pacjentówFilmy i książki edukacyjneDo pobrania
arytmiaczęstoskurcz